Vestur

Distrikt Västsvenska-Halland


VÄLKOMMEN TILL VESTUR

  Vestur är en sammanslutning av alla islandshästföreningar i västra Sverige (distrikt Västsvenska-Halland inom Svenska Islandshästförbundet (SIF)). För att bli medlem i Vestur räcker det med att du går med i en av de lokalföreningar som är anslutna till oss. Mer information kring medlemskap finner du hos våra lokalföreningar


Kallelse till Distriktsårsmöte i Västsvenska Halland - VESTUR

24 mars kl 16.00

  Plats: GHP, Säve Klubbhuset.

Kallade: föreningarnas valda ombud från de i distriktet ingående föreningarna. Valda ombud har rösträtt.

Valda ombud ska uppvisa protokollsutdrag på val till distriktsårsmöte eller skicka in dessa uppgifter per mail i förväg till vestur@vestur.se


Alla medlemmar i distriktet är välkomna att delta i mötet.

Anmälan till mötet vill vi ha senast den 18 mars per sms med namn och förening per sms till 070 - 952 15 46


Inför årsmötet ber vi alla att läsa igenom de årsmöteshandlingar som finns här


Vestur bjuder på fika och smörgås.


🌷Välkommen till årsmötet🌷