STYRELSEN
2024 års styrelse valdes vid årsstämman i mars