STYRELSEN
2023 års styrelse valdes vid årsstämman i mars